Friday, December 01, 2006

Fint

Jeg har brent alle bruer
som førte noe sted

For jeg ser meg sjøl klarest gjennom nye bekjentskaper
i ukjent farvann

Uten røtter kan en reise med vinden
Og en tom kalender er full av muligheter

Jeg ser meg tilbake for hver skritt jeg tar
For med en fremtid uten fortid
veit jeg ikke hvem jeg er

Stormer fjerner alt som ikke sitter fast i jorda
Og alt jeg tar i nå blir til gresskar ved midnatt

Jeg er stødig som ett strå
Og flyktig som ett fjell

Jeg har ett halvt hjerte på to steder
Og sitter hjemløs i midten

-Nemi

No comments: