Monday, February 09, 2009

Alt skal bli bra igjen

Alt skal bli bra, sjøl om ingenting blir som det var







Hvis jeg bare kunne finne deg igjen